Alla funktioner du behöver
i en smart enhet

Alla funktioner du behöver i en smart enhet

H30Evolution är en spektrumanalyser som kombinerar de bästa egenskaperna i ett bärbart portabelt instrument - kännetecknande för H30serien - med revolutionerande funktioner. Tack vare det innovativa multiscreen-systemet baserat på Wi-Fi/Bluetooth kan instrumentet kontrolleras på distans med vilken Android- eller iOS-enhet som helst eller via en PC, vilket ger flexibiliteten och bekvämligheten med ett trådlöst system.

Multiskärm och fjärrstyrning

Kontrollerbar från alla Android- eller iOS-enheter eller dator med H30Suite.

WiFi- och Bluetooth-anslutning

Trådlös åtkomst till instrumentet

Service- och IPTV-analysator (*)

IPTV- och RF-information

HEVC-display (*)

På din mobila enhet

(*) Tillvalsfunktion

Finesser

Multiskärm och fjärrstyrning

Kontrollerbar från alla Android- eller iOS-enheter eller dator med H30Suite.

Med H30Evolution multiskärm-system kan du visa instrumentets skärm på din smartphone eller surfplatta för att trådlöst styra utrustningen eller bara för att arbeta med en större skärm.
Installatören kan trådlöst komma åt utrustningen när som helst, var som helst i installationen (beroende på den lokala nätverksanslutningen), med bekvämligheten att alltid använda sin egen enhet.
Installera bara H30Suite-appen (ref. 100016) på din enhet och anslut den till WiFi-nätverket som genereras av mätaren (AP-läge).

Multistandard

Helt konfigurerbart instrument för dina behov

H30Evolution är förberett för varje användares speciella behov. Det är ett multi-standardinstrument, klart för mätningar inom satellitbandet, och det terresta bandet. För att möta användarens förändrade mätbehov, går det enkelt att ladda ned nya mätfunktioner och uppdateringar, normalt utan att behöva returnera instrumentet till fabriken.

WiFi- och Bluetooth-anslutning

Trådlös åtkomst till instrumentet

Utrustat med 2,4/5 GHz WiFi och Bluetooth ger en säker anslutning via en Android- eller iOS-enhet eller en PC. Webbapplikationen H30Suite (ref. 100016) kan användas för att kontrollera och exportera lagrade mätningar, tillgång till kvalitetsprofiler, kloning av instrumentinställningar, instrumentregistrering, via ett användarvänligt gränssnitt eller konsultation av användarmanualen i realtid.

Klar för att mäta

signaler från valfri satellit

H30Evolution ger dig möjlighet at konfigurera precis de parametrar du behöver för mottagning och mätning av satellitsignalerna. För detta, ger H30Evolution dig tillgång till spänningsmatning och konfiguration av både DiSEqC och SCR parametrar.

Interaktivt användar-gränssnitt

Självutbildande

Att skrolla mellan menyerna kan inte bli enklare, detta tack vare en genomtänkt struktur som med några få tryckningar ger tillgång alla funktioner på ett verkligt intuitivt sätt: enklare och snabbare användning användning och högre produktivitet. Ingen funktion kräver mer tre knapptryckningar för val av önskad funktion. Du får svårt att hitta ett lika lättarbetat instrument samtidigt som du kommer att glädjas av surfandet mellan funktionerna utan att behöva någon manual.

Bred funktionalitet

"Pass/Fail" indikator

Fylld med funktioner såsom: kanalmätning, konstellationsdiagram, spektrum analysator, programidentifiering, datalogg, autokonfigurerad kanalplan mm.

Snabbt och noggrant

Digital processing i real-tid

Med sin design för att momentant, läsa ned all information om signalen i realtid, är konstruktionen av detta instrument ett sant paradigmskifte när det gäller fältstyrkeinstrument. H30Evolution visar med önskad noggranhet och hastighet vad som behövs för att hitta även små transienter, spurious eller andra avvikelser som skulle kunna påverka mottagningen negativt.

100% Automatisk

Signal detektering

Helt automatisk detekterar instrumentet nödvändiga parametrar i de olika modulationsformerna utan manuell konfiguration. H30Evolution detekterar också omedelbar huruvida signalen är analog eller digital och kommer också att detektera signalens konstellation, symbolhastighet och andra modulationsparametrar. Allt för att kunna tillgodose kraven från användaren på realtidsmätning med alla nödvändiga parameterar utan konfiguration av instrumentet.

Rubust lättviktsinstrument

Högsta möjliga tillförlitlighet

Det exklusiva höljet, tillverkat av dubbelinjicerad gummi och polycarbonate plast garanterar skydd och hållbarhet. Med en vikt på 0,5 kg är H30Evolution bekvämt både att bära och använda. Låt det glida ned i fickan eller fäst det över skuldrorna. Du kommer knappast att märka att det finns där...!

TILLVERKAD AV TELEVES

Din kvalitetsgaranti

H30Evolution är till 100% designad av Gsertel, ett företag inom Televes Corporation, där vårt team av erfarna och högst specialiserade telekommunikations ingenjörer lyckats med bedriften att integrera digital processing med ett bärbart instrument på endast ca 0,5 kg. Varje H30Evolution instrument innehåller över 5000 komponenter!

Service- och IPTV-analysator (*)

IPTV- och RF-information

Tillåter demodulering och analys av IPTV-strömmar (både Unicast och Multicast), inte bara genom videon utan också genom att visa total bithastighet och bithastighet för varje tjänst. Relevant information för varje tjänst visas: SID, VPID, AID, videoprofil, bithastighet för både ljud och video.
Dessutom tillför detta alternativ RF-mätningarna eftersom denna information via tjänsten analyseras för dessa signaler.
För IPTV-signaler analyseras också protokoll UDP/RTP, till exempel UDP-format, Media Loss Rate, förlorade IP-paket.
(*) Tillvalsfunktion: Ref. 593251

WiFi-analysator (*)

Alla band (2,4 och 5 GHz)

Denna funktionalitet tillåter en fullständig analys av WiFi-bandet med automatisk upptäckt av alla nätverk. Var och en av dem identifieras med namn, och effektnivån från accesspunkten visas. Två visningslägen tillhandahålls för användaren. ”List-läget" ger en lista över detekterade nätverk med tillhörande data och effektnivå, medan "Kart-läget” visar dem på en tvåaxlad karta: effektnivå kontra frekvens.
(*) Tillvalsfunktion: Ref. 593250

Pass/Fail indikator

En snabb blick räcker!

Det är enkelt att minimera installations-misstag med instrumentets Pass/Fail indikator, ett grafiskt verktyg för att snabbt skapa förståelse för mätresultatet. Flera olika nivåer finns att välja på för att definiera var "godkänt-värde" ska ligga, helt beroende på vad som ska mätas: huvudcentral, bredbandsförstärkare, nätverk, överlämningspunkter, lägenhet/villa, etc. Förutom ett antal fördefinerade värden, går det också att själv bestämma önskade värden för när signalen ska få status "godkänd".

Kanal information

Ju mindre desto bättre!

Ibland räcker ett snabbt ögonkast och det svåra blir enkelt. Den mycket avancerade kanalmätningsoptionen i H30Evolution kommer automatiskt att detektera typ av kanal, visa audio- och video nivå, C/N för analoga signaler samt den totala signalnivån med C/N. Dessutom den lämpligaste kvalitetsangivelsen för respektive typ av digital signal. Alla de här mätningarna aktiveras med en inställningsknapp, samtidigt som alla mätvärden kan avläsas, aktiveras också "Pass/Fail"-funktionen som överskådligt visar "fel" eller "godkänd". Nivån för vad som är godkänt styrs helt efter de krav du själv aktiverat. Enklare kan det inte bli, vilket gör instrumentet perfekt även för nybörjaren!

System Scan

Övervaka installationen

Med H30Evolution är scanning i realtid enkelt, både av analoga och digitala kanaler. Detta gör det möjligt att i realtid bestämma den totala frekvensgången. Denna funktion ger verkligen en möjlighet att säkerställa signalparametrarna och påvisa att dessa uppfyller kabel-tv-nätets uppställda specifikationer genom en överskådlig grön, gul eller röd indikering. Det räcker med en snabb blick för att konstatera status på systemet, inkluderande BER- och MER-värden på den valda kanalen.

Spektrum Analysator

Från 5MHz till fullt span “

Spektrum i H30Evolution spectrum ger tillgång till områdena: 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 MHz och fullt, men också en funktion med en autojusterad referensnivå. Instrumentet med sin Realtidsprocessing gör det möjligt att se alla signalavvikelser. Du kommer att bli förvånad, inte bara över nogrannheten utan också detaljrikedomen i denna kompakta och bärbara spektrumanalysator. Verkligen det optimala verktyget för felsökning och identifiering av störningar, utstrålning eller annat som kan påverka kvaliteten på den distribuerade signalen.

Guidad satellit-injustering

Självkonfiguration av LNB

Denna funktion påskyndar injustering av parabolen. Instrumentet välje en typisk satellittransponder i enlighet med den valda zonen och ger självkonfigurerad LNB-inställning. Dessutom kan en ljudindikator aktiveras för att via en ljudsignal leda användaren i att justera parabolantennen.
Referenssatelliten kan manuellt ändras innan en ny injustering. "

Wideband-LNB kompatibel

Från 250 till 2300 MHz

Denna funktion för DVB-S/S2 gör det möjligt att analysera en satellitkanal i vilken frekvens som helst inom området 250 MHz till 2300 MHz. Således kan instrument kopplas direkt till vilken utgång som helst från ett Wideband-LNB (2 utgångar: vertikal och horisontell)

MPEG

MPEG video med detaljerad information

Vill du se det DIGTALA programmet som visas? H30Evolution med sin MPEG-funktion löser detta åt dig. Förutom att kunna se programmet, får du också information om nyckelparametrar som: Service namn, PID, upplösning, audio typ/värde, samt NIT. Detta ger dig ovärderlig hjälp vid felsökning i encoder-konfigurationen.

HEVC-display (*)

På din mobila enhet

Denna funktionalitet stöder HEVC H.265 nya komprimeringsformat, som gör det möjligt att visa videosignaler på din mobila enhet med maximal Full HD-upplösning (1920 x 1080). Visning sker alltid på smarttelefonen, surfplattan eller datorn (multiskärm-läget) så länge din maskinvara är H.265-kompatibel.
(*) Tilläggsfunktion: Ref. 593252

Konstellations diagram

Optimera det digitala

Konstellationsanalysen är ett grundläggande sätt för att bestämma kvaliten på digitala signaler. Det bidrar till att lokalisera brus, jitter, störningar och signalmättnad, kort sagt alla de variabler som kan påverka bildkvaliteten negativt eller rent utav skapa bildbortfall. Genom att visuellt inspektera storlek och form i konstallationsmatrisen, kan man som tekniker enkelt identifiera bakgrunden till problemen.

Egna kanalplaner

Förbered instrumentet med just dina kanaler

Hitta och identifera kanalerna i ditt eget distributionsnät med den snabba "Capture Plan"- funktionen, och från där, bygg upp din egen mätplan i instumentet med endast de kanaler du är mest intresserade av. Dessutom kommer du att se varje vald kanal i displayen med en "godkännandefärg", grönt, gult eller rött helt efter dina egna inprogrammerade kvalitetskrav.

Eko och reflektioner

Optimera mottagningen

När det handlar om mottagning av terrestra bandet, är eko en viktig parameter att bevaka. Det får absolut inte finnas reflekterande signaler som lätt kan äventyra mottagningen. H30Evolution visar tydligt eventuella eko i den mottagna signalen, vilket är förutsättningen för att installatören ska kunna minimera dessa för en optimal mottagning.

Dataloggar

Spara och ladda ned

Närhelst du mäter eller letar efter möjliga problemkällor, går det att spara mätningar eller enskilda signalparametrar för att i efterhand analysera dessa eller bara för att ha tillgång till dem för din rapport eller för användning vid senare tillfällen. Mätningarna är också användbara för träningsändamål.

Alltid uppdaterat

Automatisk upptäckt av nya programvaruversioner

Instrumentet upptäcker automatiskt om det finns en ny programvaruversion, när den ansluter till internet (WiFi, Ethernet). En ikon uppe i högra hörnet, informerar när en ny programvara är tillgänglig, utan att påverka arbetet. Systemuppdateringen aktiveras via inställningsmenyn.

Om instrumentet inte är anslutet till Internet kan det uppdateras via PC (USB) med redan nerladdad mjukvara.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

H30EVOLUTION
Mechanical Specifications
Screen 2.8” TFT 400 x 240 full color
Weight 510 g.
Dimensions 175x100x52 mm / 6,9x3,9x2 (HxWxD)
AC Adaptor Input: 100-240V~ 50-60Hz Output: 12VDC, 2A
Battery Li-ion (7,2VDC, 2300mAh)
Baterry range >4hours without LNB powering
Interfaces Bluetooth, Wi-Fi 2.4GHz / 5GHz, Ethernet 1Gb
USB 2.0 for Data log download and software upgrades
Storage capacity 400 MB (internal) for measurements
Resilience It withstands drops from 1 m (3.2 ft) onto concrete on all sides
Impedance F-type connector - 75 Ohm

 

Technical Specifications
593503 593501 593502 593504
Frecuency
Range Terrestrial: 50 - 880 MHz / Satellite: 950 - 2400 MHz / Wideband: 250 - 2350 MHz
Resolution 125 kHz
Tunning Frecuency or channel
Spectrum analyser
Span 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 MHz y Full
Scale 5 and 10 dB/div
Reference level (automatic and manual)
Hold feature Peaks
DVB-S digital measurements [Modulation: QPSK]
Image
Power From 45 to 110 dBμV
CBER 9.9E-2 – 1.0E-6
VBER 1.0E-4 – 1.0E-8
MER Up to 20dB
C/N Automatic
Constelation
SCR EN 50494
dCSS EN 50607 Upgrade 593234**
DVB-S2 digital measurements [Modulations: QPSK, 8PSK]
Image
Power From 45toa 110 dBμV
Link Margin Up to 10 dB
MER Up to 20 dB
LDPCBER* 9.9E-2 – 1.0E-6
BCHBER* 9.9E-2 – 1.0E-8
Constelation
SCR EN 50494
dCSS EN 50607 Upgrade 593234**
DVB-T digital measurements [Modulations: COFDM (QPSK, 16QAM, 64QAM)]
Image Upgrade 593231
Power From 45 to 110 dBμV Upgrade 593231
From 45 to 120 dBμV Upgrade 593231 + 593235** ✓ | Upgrade 593235** ✓ | Upgrade593235** ✓ | Upgrade593235**
CBER 9.9E-2 – 1.0E-6 Upgrade 593231
VBER 1.0E-3 – 1.0E-8
MER Up to 35 dB
C/N Automatic
Echoes
Constelation
DVB-T2 digital measurements [Modulations: COFDM ( QPSK, 16QAM, 64QAM and 256 QAM)]
Image Upgrade 593231 + 593232 Upgrade 593232
Power From 45 to 110 dBμV Upgrade 593231 + 593232 Upgrade 593232
From 45 to 120 dBμV Upgrade 593231 + 593232 +  593235** Upgrade 593232 + Upgrade 593235** Upgrade 593235** Upgrade 593235**
LDPCBER* 9.9E-2 – 1.0E-6 Upgrade 593231 + 593232 Upgrade 593232
BCHBER* 1.0E-3 – 1.0E-8
Link Margin Up to 30 dB
MER Up to 35 dB
C/N Automatic
Echoes
Constelation
DVB-C digital measurements [Modulations: 16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM and 256 QAM]
Image Upgrade 593233 Upgrade 593233
Power From 45 to 110 dBμV Upgrade 593233 Upgrade 593233
From 45 to 120 dBμV Upgrade 593235** Upgrade 593233 + 593235** Upgrade 593233 + 593235 Upgrade 593235**
CBER 1.E-2 – 1.0E-8 Upgrade 593233 Upgrade 593233
MER Up to 38
C/N Automatic
Analogue measurements
Level 25 y 125 dBμV
V/A
C/N
Measurements and functions
Analyser WiFi Upgrade 593250 Upgrade 593250 Upgrade 593250 Upgrade 593250
Analyser IPTV Upgrade 593251 Upgrade 593251 Upgrade 593251 Upgrade 593251
Terrestrial plans CCIR, CCIR + LTE, OIRT, KBW, FCC, DAB, SIM
Satellite plans 68E INTEL C, 68E INTEL, 42E TURK, 39E HELLAS, 33E EUTEL, 28E EUTEL, 28E ASTRA, 26E BADR, 25E EUTEL, 23E ASTRA, 21EEUTEL, 19E ASTRA, 16E EUTEL, 13E HOTB, 10E EUTEL C, 10 EUTEL, 9E EUTEL, 7E EUTEL, 4E ASTRA, 1W THOR5, 1W THOR6,5W EUTELC, 5W EUTEL, 7W NILE, 30W HISPA, 48W AMZC, 48W AMAZ, SIM
Units dBμV, dBmV, dBm
LNB powering 13, 18 Vdc
LNB tone 22 kHz

*Notes
LDPCBER is the BER measurement before LDPC correction.
BCHBER is the BER measurement after LDPC corrector and before BCH correction.

** Ref. 593234 & 593235: Free upgrade when registering the equipment.

JÄMFÖRELSETABELL

Instrument i H30-serien: Hur väljer man den mest lämpliga modellen?

H30-serien består av olika anpassningsbara multistandardinstrument, alla konstruerade för installation, underhåll och övervakning av tv och telekommunikationsnät. Varje modell sticker ut för att erbjuda nya funktioner, samtidigt som alla fördelar med den tidigare modellen bevaras.
Genom följande jämförelsetabell är det möjligt att välja den lämpligaste modellen av instrument för varje typ av verksamhet:

  H30FLEX H30EVOLUTION H30CRYSTAL
Multi-standard, anpassningsbar   OK OK OK
Frekvensområde Retur: 5-50 MHz X X OK
Terrest: 50-880 MHz OK OK OK
Satellit: 250-2400 MHz OK (upp till 2200MHz) OK OK
Display   2.8” TFT 400 x 240 fullfärg 2.8” TFT 400 x 240 fullfärg
2.8” TFT 400 x 240 fullfärg
Multi-display med pekskärm på mobilenheten   X OK OK
Smarttelefonarmband   X OK OK
2,4 / 5GHz WiFi-anslutning   X OK OK
WiFi-analysator   X OK(*) OK(*)
Bluetooth-anslutning   X OK OK
Ethernet-gränssnitt   OK OK OK
USB-gränssnitt   USB (A-typ) USB (A-typ) USB (A-typ)
Optisk mätning   X X OK
Guidad satellitinjustering   X OK OK
IPTV-analysator   X OK(*) OK(*)
LNB Wideband-kompatibel   X OK OK
HEVC-display På instrumentet X X OK(*)
På mobila enheten X OK(*) OK(*)
Terrest-ingång med nivå upp till 120 dBμV   OK(**) OK(**) OK(**)
dCSS-kompatibel   OK(**) OK(**) OK(**)
Management-gränssnitt för
(dataloggar, kanalplaner...)
  Ethernet-kabel Trådlös (WiFi/Bluetooth)  / Ethernet-kabel Trådlös (WiFi/Bluetooth) / Ethernet-kabel
Dimensioner   175x100x52 mm 175x100x52 mm 175x100x52 mm
Vikt   510 g. 510 g. 550 g.
Färg   Svart & Vit Svart & Grå Ljus & mörkgrå
* Enligt modellreferens
** Gratis aktivering av alternativen efter instrumentregistreringen

KONTAKTA OSS